Viedeň, Bratislava, 15. 10.2020: Začiatkom februára ohlásila UNIQA akvizíciu dcérskych spoločností AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, ktorá ešte podliehala regulačným a administratívnym povoleniam.
S kúpnou cenou približne 1 miliarda Eur sa táto transakcia stala najväčším nákupom spoločnosti v dejinách UNIQA Insurance Group AG (UNIQA), ako aj doposiaľ najväčšou akvizíciou v odvetví rakúskeho poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Transakcia bola formálne ukončená po udelení všetkých nevyhnutných povolení. Napriek náročnej situácii a súčasným cestovným obmedzeniam sa uzatvorenie v priebehu ôsmich mesiacov.

Posilnenie postavenia na rastových trhoch strednej a východnej Európy

Nákupom si UNIQA dlhodobo posilňuje postavenie na vysoko konkurenčných rastových trhoch strednej a východnej Európy. Tak v Poľsku ako aj v Českej republike a na Slovensku patrí v súčasnosti skupina UNIQA do top päťky v odvetví a výrazne tak zvyšuje svoju prítomnosť na trhu a povedomie o značke v celom regióne strednej a východnej Európy. 5 miliónov nových zákazníkov s poistným 800 miliónov Eur zvyšuje celkový počet klientov skupiny UNIQA na viac ako 15 miliónov.
„V strednej a východnej Európe úspešne pracujeme už 20 rokov. Pre nás sú rastové trhy v strednej a východnej Európe druhým domácim trhom. Kúpou spoločností AXA, ktoré so svojím ziskovým retailovým obchodom a vyváženým sortimentom produktov perfektne zapadajú do našej dlhodobej stratégie rastu, sme teraz jednou z vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe“, komentuje Andreas Brandstetter, generálny riaditeľ skupiny UNIQA Group.

UNIQA so silným kapitálom – akvizícia bez navýšenia kapitálu

Kvôli akvizícii nebolo potrebné navyšovať kapitál. Nákup bol financovaný z vlastných zdrojov a tiež emisiou 10-ročného senior dlhopisu, s objemom emisie 600 miliónov Eur. Aj po akvizícii je UNIQA naďalej veľmi dobre kapitalizovaná. Ratingová agentúra Standard & Poor’s potvrdila spoločnosti UNIQA rating „A“ pre dlhodobú bonitu a finančnú silu.

Napriek pandémii Covid 19 – zameranie sa na rýchlu integráciu a zvýšenú ziskovosť

Napriek súčasnej kríze spôsobenej Covid-19 a skutočnosti, že spoločnosti aktuálne pracujú hlavne prostredníctvom digitálnych médií (bezkontaktne), sa naša pozornosť zameriava na rýchle zlúčenie lokálnych spoločností pod jednu strechu.
„Integrácia nových spoločností prebehne veľmi rýchlo. V posledných mesiacoch sme vypracovali podrobné plány integrácie a tieto čo najskôr realizujeme. V súlade s našou stratégiou jednej značky v nadchádzajúcich mesiacoch začneme so zmenou značky nových spoločností, aby sme čo najskôr privítali zákazníčky a zákazníkov a tiež zamestnankyne a zamestnancov vo svete UNIQA. V súvislosti s prevzatím sme radi, že sme získali veľa odborných znalostí a ďalšie top talenty pre celú skupinu UNIQA. Teraz spolupracujeme s novými kolegyňami a kolegami na realizácii dodatočného potenciálu rastu na trhoch a na ďalšom zvýšení ziskovosti UNIQA v strednej a východnej Európe“, komentuje Wolfgang Kindl, člen predstavenstva a riaditeľ pre medzinárodné trhy skupiny UNIQA Group.

Čo to znamená pre UNIQA na slovenskom poistnom trhu?

Vďaka integrácii získa UNIQA poisťovňa na Slovensku 750 000 nových zákazníkov. Ročné predpísané poistné by sa malo po fúzii posilniť o výkon spoločnosti AXA, čo predstavuje cca 112 miliónov EUR. UNIQA si tak na Slovensku upevní svoje štvrté miesto a zvýši svoj trhový podiel na viac ako 10%, čím si ešte výraznejšie posilní svoje postavenie na slovenskom trhu. Akvizícia tiež umožní UNIQA poisťovni vstúpiť na dôchodkový a investičný trh na Slovensku, čo prinesie rozšírenie finančných služieb pre zákazníkov a zabezpečí kontinuitu pre existujúcich klientov AXA.
Fúzia spoločností AXA pod značku UNIQA na slovenskom trhu by mala byť právne ukončená do leta 2021.

Zdroj: UNIQA poistovňa, a.s.