Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.
5 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Neplatná STK môže skomplikovať plnenie od poisťovne

Neplatná STK môže skomplikovať plnenie od poisťovne

Viete, že existujú prípady, kedy poisťovateľ odmietol vyplatiť alebo krátil plnenie zo škodovej udalosti (ŠU) z dôvodu, že poškodené motorové vozidlo nemalo v čase ŠU platnú STK? A to aj napriek skutočnosti, že vodič mal platnú poistnú zmluvu, riadne a včas uhradenú splátku poistného. Pýtate sa prečo? Niektoré poisťovne majú vo svojich všeobecných poistných podmienkach výluku z plnenia, ak motorové vozidlo v čase ŠU nemá platnú STK alebo schválenú technickú spôsobilosť, prípadne inú povinnú kontrolu stanovenú všeobecne platnými záväznými predpismi.
Autor príspevku: Peter Gembický, GETA s.r.o.
01.04.2019

K článku

6 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Daň z neživotného poistenia

Daň z neživotného poistenia

Vážení klienti, milí priatelia, dovoľte mi predložiť Vám upozornenie týkajúce sa všetkých neživotných poistení.

Dňom 1.1.2019 nadobudne účinnosť zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia, ktorým sa o.i. zavádza povinnosť poisťovní odvádzať štátu z vybraných druhov poistenia daň vo výške 8% a to z existujúcich aj nových zmlúv.

K článku

6 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Čo sa zmení v poistení novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka?

Čo sa zmení v poistení novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka?

Uvedený zákonník sa znova novelizoval aj v Hlave 15, ktorou sa riadi poistenie. Tieto zmeny budú mať od 01.10.2018 významný vplyv najmä na lehoty zániku poistenia pri nezaplatení poistného v deň jeho splatnosti a zároveň sa stanovuje maximálna doba trvania poistenie pri nezaplatení poistného v deň splatnosti.

K článku

7 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Informácia o navrhovanom prevode poistného kmeňa z QBE do Colonnade

Informácia o navrhovanom prevode poistného kmeňa z QBE do Colonnade

31.3.2017

Vážený klient, chceli by sme Vás informovať o zmenách, ktoré plánuje v krátkej dobe urobiť spoločnost Colonnade.
Spoločnosť navrhuje prevziať všetky poistné a zaistné zmluvy neživotného poistenia, ktoré uzavrela s QBE Insurance (Europe) Limited (ďalej len QBE) v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Upozorňujeme, že Vaše poistné krytie sa v nijakom smere nebude meniť a nebudete potrebovať nijaké nové doklady ako dôsledok prevodu. Pojednávanie za účelom schválenia prevodu poistného kmeňa sa bude konať 13.7.2017 a poistníci ako aj akékoľvek ďalšie zainteresované strany môžu vzniesť svoje námietky alebo pripomienky do 6.7.2017. Akákoľvek zmena termínu bude oznámená na webovej stránke spoločnosti Colonnade.

K článku

7 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Spustili sme pre Vás nový web

Spustili sme pre Vás nový web

29.3.2017

V rámci modernizácie sme pre Vás spustil dnes, 29. marca 2017, nový a prehľadnejší web, cez ktorý sa môžete informovať o našich službach, ako aj efektívnejšie vyhľadať našu asistenciu.

K článku

8 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Vlastnícke zmeny v spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited. od 01.05.2016

Vlastnícke zmeny v spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited. od 01.05.2016

29.4.2016

Vážený klient,

informujeme vás o zlúčení spoločností QBE Insurance (Europe) Limited s poisťovacou spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. Táto transakcia bola dohodnutá ku dňu 01.05.2016, kedy preberie správu zmlúv Colonnade od QBE. Na poisteniach a sadzbách sa nič nemení, aj pôvodné vedenie spoločnosti zostáva bez zmien, mení sa názov spoločnosti. V súčasnosti už máme podpísanú zmluvu s Colonnade. Nakoľko súhlasili s rovnakými podmienkami ako v zmluve s QBE, zostávame sprostredkovateľom a správcom všetkých doteraz uzatvorených zmlúv.

K článku

Adresa

GETA s.r.o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

GPS súradnice:
N 48.164196
E 17.135711

Kontakt

Office:
geta@geta.sk
02/556 45 251
0904 466 926

Klient servis:
klientservis@geta.sk
0903 747 244

Zastúpenie Malacky:
malacky@geta.sk
0911 182 253

+421 904 466 926
+421 903 747 244

IČO: 35 948 931
DIČ: 2022046180
IČ DPH: nie je platca

Navštívte nás v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod., po dohode aj v inom čase.

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, OR, Oddiel Sro, vl. č. 37085/B
Číslo rozhodnutia: UDK-112/2006/PAGP
Registračné číslo (NBS): 32235
Register poistenia/zaistenia: Zapísaný ako SFA
Odborný garant: Peter Gembický, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podnety, žiadosti, sťažnosti: gdpr@geta.sk