Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.
6 rokov ago · by · Komentáre vypnuté na Daň z neživotného poistenia

Daň z neživotného poistenia

Vážení klienti, milí priatelia, dovoľte mi predložiť Vám upozornenie týkajúce sa všetkých neživotných poistení.

Dňom 1.1.2019 nadobudne účinnosť zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia, ktorým sa o.i. zavádza povinnosť poisťovní odvádzať štátu z vybraných druhov poistenia daň vo výške 8% a to z existujúcich aj nových zmlúv.

Podľa vyjadrení jednotlivých poisťovní sa táto daň premietne do výšky poistného na všetkých produktoch neživotného poistenia, ktorých sa daň týka, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o novú zmluvu uzatvorenú po 01.01.2019, alebo staršie zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom.

Niektoré poisťovne už avizovali, že navýšia poistné úmerne k výške zavádzanej dane, alebo aj mierne vyššie. Podľa našich prieskumov môže zvýšenie poistného predstavovať nárast od min. 8% a dosiahnuť aj 13% zvýšenia, a to bez ohľadu na to, aký bol doterajší škodový priebeh existujúceho poistenia.

Zatiaľ nemáme relevantné správy, či takto urobia úplne všetky poisťovne na našom trhu, nakoľko každá poisťovňa má svoju vlastnú stratégiu riadenia rizík a aj v jednotlivých segmentoch a odvetviach môžu vykazovať rôzne výsledky. Z tohto dôvodu nemusí mať zvýšenie poistného celoplošný rozsah, alebo nemusí obsiahnuť všetky druhy a odvetvia poistenia. Poistenie PZP má však daň vo výške 0% v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Ako klienti však máte vždy možnosť sa rozhodnúť o zmene poistenia, prípadne poisťovne, no je to potrebné urobiť včas, aby bolo možné podať korektnú výpoveď z poistenia.

Autor príspevku: Peter Gembický

22.10.2018

 

Comments

Comments are closed.

Adresa

GETA s.r.o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

GPS súradnice:
N 48.164196
E 17.135711

Kontakt

Office:
geta@geta.sk
02/556 45 251
0904 466 926

Klient servis:
klientservis@geta.sk
0903 747 244

Zastúpenie Malacky:
malacky@geta.sk
0911 182 253

+421 904 466 926
+421 903 747 244

IČO: 35 948 931
DIČ: 2022046180
IČ DPH: nie je platca

Navštívte nás v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod., po dohode aj v inom čase.

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, OR, Oddiel Sro, vl. č. 37085/B
Číslo rozhodnutia: UDK-112/2006/PAGP
Registračné číslo (NBS): 32235
Register poistenia/zaistenia: Zapísaný ako SFA
Odborný garant: Peter Gembický, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podnety, žiadosti, sťažnosti: gdpr@geta.sk