Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.
9 rokov ago · by · 0 comments

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení 381/2001 Z.z. od 1.4.2015

28.5.2015

Koncom januára tohto roku bola prijatá úprava zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá upravuje podmienky poskytovania bonusu pre motoristov pri vstupe do poistenia.
Upravuje § 8 a dopĺňa sa odsekom 3 stanovení výšky poistného a zohľadnení škodového priebehu poistenia zodpovednosti. / presné znenie v 381/201 Z.z. /

  1. Odsek 3: Pri stanovení výšky poistného pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona poisťovateľ zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti, a to zľavou na poistnom v prípade priebehu poistenia zodpovednosti bez škody alebo prirážkou k poistnému v prípade výplaty poistného plnenia z poistenia zodpovednosti.“

Poisťovňa je tak povinná zohľadňovať tieto kritériá pri vstupe do poistenia ako aj v priebehu poistenia a upravovať tak poistné smerom dolu bez škody a naopak prirážkou za prípadné vyplatené škody z povinného zmluvného poistenia v každom roku poistenia.

V tomto prípade hovoríme o uplatňovaní systému bonus/malus.

  1. § 9 – vypúšťa sa odsek 5, t.j. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo počas poistného obdobia pre neplatenie poistného.

Upúšťa sa od doterajšej povinnosti motoristu, ktorému zanikla poistná zmluva poistenia povinného zmluvného poistenia z dôvodu nezaplatenia, vrátiť sa s poistením PZP k doterajšiemu poisťovateľovi zostávajúcu časť poistného obdobia, inak by bola zmluva s iným poisťovateľom neplatná.
To znamená, že ak nastane situácia, že poisťovňa vypovie poistnú zmluvu klientovi z dôvodu nezaplatenia poistného, môže tento uzavrieť novú poistnú zmluvu u ktoréhokoľvek poisťovateľa PZP.

Tieto zmeny v zákone 381/2001 nadobudli platnosť 1.4.2015

Comments

Not found any comments yet.

Leave a reply

Adresa

GETA s.r.o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

GPS súradnice:
N 48.164196
E 17.135711

Kontakt

Office:
geta@geta.sk
02/556 45 251
0904 466 926

Klient servis:
klientservis@geta.sk
0903 747 244

Zastúpenie Malacky:
malacky@geta.sk
0911 182 253

+421 904 466 926
+421 903 747 244

IČO: 35 948 931
DIČ: 2022046180
IČ DPH: nie je platca

Navštívte nás v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod., po dohode aj v inom čase.

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, OR, Oddiel Sro, vl. č. 37085/B
Číslo rozhodnutia: UDK-112/2006/PAGP
Registračné číslo (NBS): 32235
Register poistenia/zaistenia: Zapísaný ako SFA
Odborný garant: Peter Gembický, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podnety, žiadosti, sťažnosti: gdpr@geta.sk