Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.
Poistenie Vášho majetku

Poistenie Vášho majetku

Chráňte si svoj majetok aj poistením.

Poistenie Vášho majetku

Nečakajte,
kým sa niečo prihodí

Poistenie právnických osôb

Poistenie právnických osôb

Nevystavujte sa riziku, predchádzajte stratám.

Poistenie právnických osôb

Široké spektrum poistení
pre Vašu firmu

Poistenie občanov

Poistenie občanov

Istota a ochrana Vás a Vašich blízkych je to najdôležitejšie.

Poistenie občanov

Poistenie pre celú rodinu

Poistenie Vašich detí

Poistenie Vašich detí

Myslite na to a poistite ich.

Poistenie Vašich detí

Deti sú najväčší poklad,
ktorý máte.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Ochráňte sa pred nečakanými výdajmi.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu
Vám zaistí ochranu.

Prečo u nás?

Poskytujeme komplexné poradenstvo a služby v celom rozsahu poistenia pre podnikateľské subjekty a občanov. Sme odborníkmi v poisťovníctve s dlhoročnými skúsenosťami a ďalej sa vzdelávame. V našich odporučeniach sme nezávislí od poisťovní a hľadáme pre klienta najvýhodnejšiu ponuku.

Ponúkame

 • Bezplatné konzultácie a poradenstvo,
 • Individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám,
 • Pomoc pri riešení poistných udalostí,
 • Komunikácia s poisťovňami,
 • Vyhotovenie a správa poistných zmlúv
 • Audit poistných zmlúv

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Životné poistenie občanov

Chráňte to najdrahšie, čo máte. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.)

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Úrazové a rizikové poistenie

Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Zväčša prichádza vtedy, keď to najmenej čakáme, či sme práve doma, v práci, na dovolenke, či už športujeme alebo sa venujeme svojim záľubám. Nepodceňujte preto situáciu a myslite na možné riziká.

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Poistenie majetku

Poistite svoj majetok a predíďte tak zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti.

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Poistenie motorových vozidiel

Chráňte svoje auto aj seba pri nehodách a škodách. Okrem povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia ponúkame flotilové poistenie, právnu ochranu a iné. Súčasťou poistenia je asistenčná služba, ktorá spoľahlivo pomôže pri riešení nehôd a porúch vzniknutých na motorovom vozidle.

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Poistenie zodpovednosti

Aj malá nešikovnosť môže spôsobiť veľkú škodu. Poistenie zodpovednosti kryje náhradu škody (na zdraví, majetku, nehnuteľnosti a iné ), ktorá bola neúmyselne spôsobená poisteným.

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Cestovné poistenie

Cestujete do zahraničia za relaxom, vzdelaním alebo prácou? Nenechajte sa zaskočiť nepredvídateľnou situáciou a cestujte bez zbytočných starostí. S cestovným poistením bude pre vás aj návšteva lekára jednoduchá. Okrem poistenia liečebných nákladov zahŕňa aj úrazové poistenie, poistenie batožiny a iné. Ochráňte v zahraničí svoje zdravie aj majetok.

POISTENIE OBČANOV – FYZICKÝCH OSÔB

Poistenie právnej ochrany

Pomáha vám chrániť vaše práva a záujmy. Poskytuje zastúpenie advokátom, vypracovanie znaleckého posudku a iné. Kryje náklady súvisiace s poistnou udalosťou.

 • Životné poistenie občanov
 • Úrazové a rizikové poistenie
 • Poistenie majetku
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie zodpovednosti
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie právnej ochrany
 • kapitálové poistenie
 • investičné poistenie
 • životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa
 • poistenie detí a mládeže
 • poistenie nákladov na pohreb
 • dôchodkové poistenie
 • poistenie úrazu, následkov a liečenia
 • poistenie úrazu vodiča
 • skupinové úrazové poistenie
 • pracovné úrazové poistenie
 • poistenie civilizačných chorôb
 • poistenie odškodnenia po dobu práceneschopnosti
 • poistenie neschopnosti splácať úver
 • poistenie stavieb, rodinných domov a bytov
 • poistenie zariadenia domácnosti
 • poistenie chát a chalúp
 • poistenie záhrad
 • poistenie hausbótov, jácht
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • asistenčné služby
 • právna ochrana
 • poistenie skiel
 • GAP – poistenie finančnej straty
 • poistenie občianskej zodpovednosti
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škody spôsobené zamestnávateľovi
 • zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou malého plavidla
 • zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou pilotovaného malého lietadla
 • zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou nepilotovaného malého lietadla - dronu
 • zodpovednosť z držby psa a hosp. zvierat
 • zodpovednosť z prevádzky čistiacich a upratovacích mechanizmov
 • krátkodobé poistenie liečebných nákladov, úrazu a iné
 • dlhodobé – ročné, polročné, pobytové
 • pre študentov, au-pair
 • poistenie služobných ciest
 • poistenie pobytu na horách
 • poistenie účasti na športových podujatiach
 • právna ochrana vodiča, pilota
 • právna ochrana pri pracovnoprávnom vzťahu
 • právna ochrana rodiny

POISTENIE PODNIKATELOV – PO, PFO, SZČO

Poistenie motorových vozidiel

Chráňte svoje firemné vozidlá pri nehodách a škodách. Okrem povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia ponúkame flotilové poistenie, právnu ochranu a iné. Súčasťou poistenia je asistenčná služba, ktorá spoľahlivo pomôže pri riešení nehôd a porúch vzniknutých na motorovom vozidle.

Komplexné poistenie

Poistenie majetku

Podnikajte bez starostí. Poistite svoj firemný majetok a predíďte tak zbytočným problémom pri obnove firemného majetku po poistnej udalosti.

POISTENIE PODNIKATELOV – PO, PFO, SZČO

Poľnohospodárske poistenie

Nenechajte to na náhodu. Chráňte svoje podnikanie pred možnými vzniknutými škodami na poľnohospodárskom majetku, plodinách, hospodárskych zvieratách, poľnohospodárskych a lesných strojoch.

POISTENIE PODNIKATELOV – PO, PFO, SZČO

Poistenie finančných strát

Pomáha zmierniť vzniknuté škody pri podnikaní. Minimalizuje vzniknuté straty pri prerušení prevádzky, zvýšení nákladov, stiahutí výrobku z trhu a iné.

POISTENIE PODNIKATELOV – PO, PFO, SZČO

Poistenie zodpovednosti

Aj malá nešikovnosť môže spôsobiť firme veľkú škodu. Poistenie zodpovednosti kryje náhradu škody (na zdraví, majetku, nehnuteľnosti, poskytnutej službe, výrobku, pracovnom úraze a iné ), ktorá bola neúmyselne spôsobená poisteným ( právnickou osobou, fyzickou osobou).

POISTENIE PODNIKATELOV – PO, PFO, SZČO

Poistenie zamestnancov

Umožňuje skupinové poistenie zamestnancov. Uzatvorenie cestovného poistenia pri služobných cestách. Uzatvorenie skupinového zdravotného či úrazového poistenia.

 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie majetku
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie finančných strát
 • Poistenie zodpovednosti
 • Poistenie zamestnancov
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • flotilové povinné zmluvné poistenie
 • flotilové havarijné poistenie
 • asistenčné služby
 • právna ochrana
 • poistenie skiel
 • GAP – poistenie finančnej straty
 • poistenie autosalónov
 • poistenie nehnuteľnosti
 • poistenie bytových domov
 • poistenie hnuteľných vecí, tovaru a zásob
 • poistenie škôl a školských zariadení
 • poistenie peňazí a cenín
 • poistenie prepravy peňazí a cenín
 • poistenie strojov a elektroniky
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie tovaru počas prepravy
 • poistenie výstav a veľtrhov v SR aj mimo SR
 • poistenie právnej ochrany
 • cestovné poistenie
 • poistenie plodín
 • poistenie hospodárskych zvierat
 • poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie zvýšených nákladov
 • poistenie straty nájmu
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie finančných záruk
 • poistenie stiahnutia výrobku z trhu
 • poistenie sprenevery
 • poistenie regresov zdravotných poisťovní
 • poistenie únosu a vydierania
Poistenie zodpovednosti:
 • všeobecnej
 • za vadný výrobok
 • za škody spôsobené salmonelou a listeriózou
 • cestného, leteckého, lodného a železničného dopravcu
 • za environmentálne škody
 • štatutárnych orgánov spoločnosti (D&O poistenie)
 • poistenie profesijnej zodpovednosti (lekári, účtovníci, IT a ostatní)
 • špeciálne druhy (škody na prenajatej nehnuteľnosti, veci zapožičané alebo prevzaté, veci zamestnancov, veci uložené v čakárni, veci žiakov apod.)
 • za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania
 • životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa
 • skupinové úrazové poistenie
 • skupinové zdravotné poistenie
 • skupinové cestovné poistenie
 • úrazové poistenie vodičov

Profil spoločnosti

Istota pre vaše podnikanie

August, 2005

GETA s.r.o. vznikla 4. augusta 2005 a hlavným cieľom jej podnikateľských aktivít bolo poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva. Tomuto zámeru zodpovedalo aj obsadenie funkcií štatutárnych orgánov spoločnosti a manažmentu profesionálmi s dlhoročnou praxou v poisťovníctve. Svoju činnosť začala vykonávať ako poisťovací maklér na základe povolenia č. GRUFT-306/2005/PMPO od 16. augusta 2005. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo spoločnosti udelené povolenie Národnej banky Slovenska č. UDK-112/2006/PAGP na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent, evidovaná v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia s registračným číslom PAG 032235.

Január, 2009

Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť od tohto dátumu podniká ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia s registračným číslom 32235.Zárukou ochrany klienta a ekonomickej stability spoločnosti je poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z.

Podporujeme OZ NA ĽADE a ich projekt Hokej pre všetkých

Hokej pre všetkých

Základným cieľom projektu je pomoc deťom z detských domov prežiť plnohodnotnejší život vo veku, kedy sú najviac ochudobnené o rodinné zázemie a tak im pomôcť prekonať lepšie tento handicap v rannom detstve a dospievaní.

Viac info

Adresa

GETA s.r.o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

GPS súradnice:
N 48.164196
E 17.135711

Kontakt

Office:
geta@geta.sk
02/556 45 251
0904 466 926

Klient servis:
klientservis@geta.sk
0903 747 244

Zastúpenie Malacky:
malacky@geta.sk
0911 182 253

+421 904 466 926
+421 903 747 244

IČO: 35 948 931
DIČ: 2022046180
IČ DPH: nie je platca

Navštívte nás v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod., po dohode aj v inom čase.

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, OR, Oddiel Sro, vl. č. 37085/B
Číslo rozhodnutia: UDK-112/2006/PAGP
Registračné číslo (NBS): 32235
Register poistenia/zaistenia: Zapísaný ako SFA
Odborný garant: Peter Gembický, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podnety, žiadosti, sťažnosti: gdpr@geta.sk